Zebranie pracowników SJO 21.02.2017

Autor zdjęć: Aleksander Skums


Zebranie pracowników SJO 09.12.2016

Autor zdjęć: Aleksander Skums

Ogólnopolska konferencja akademicka ETS Global – Skuteczne zarządzanie edukacją językową kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów: 02.12.2016, Warszawa. 

Uczestnicy: mgr Ewa Wyrzykowska, dr Maria Markowska, mgr inż. Danuta Olejnik

Egzamin TOEIC 25.11.2016

Autor zdjęć: Aleksander Skums

WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Siedlcach zorganizowany przy współudziale SJO (20.11.2016)
Autor zdjęć: Aleksander Skums

Relacja z wydarzenia w TV Wschód

Egzamin TOEIC 18.11.2016
autor zdjęć: Aleksander Skums

Szkolenie dla pracowników UP-H, zorganizowane przez SJO oraz Dział Spraw Pracowniczych dotyczące obsługi platformy Learning Catalytics, umożliwiającej interaktywne prowadzenie zajęć ze studentami, 27.09.2016
Prowadzący: Pan Adrian Chróstowski, konsultant grupy PEARSON
Autor zdjęć: Aleksander Skums 


Zebranie pracowników SJO 27.09.2016 oraz szkolenie metodyczne dotyczące oceniania kształtującego (mgr Marta Czarnocka)
Autor zdjęć: Aleksander Skums


Warsztaty z okazji XV Europejskiego Dnia Języków, 23.09.2016
Więcej informacji
Relacja z wydarzenia w TV Wschód

Konferencja JĘZYKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH, Uniwersytet Warszawski, 20.09.2016
Uczestnicy: mgr Marta Czarnocka, mgr Justyna Dawidowicz-Polak, mgr Agnieszka Laszuk, dr inż. Maria Markowska, mgr inż. Danuta Olejnik, mgr Ewa Wyrzykowska
Pracownicy SJO wzięli aktywny udział wydarzeniu: Światowe Dni Młodzieży w UPH 22.07.2016
Więcej informacji


Kurs metodyczny w ramach programu Erasmus, Santiago de Compostella, Hiszpania, 2016
Uczestnik Aleksander SkumsZebranie pracowników SJO 28.06.2016 oraz szkolenia metodyczne dotyczące zapamiętywania z wykorzystaniem mnemotechnik (mgr Joanna Madej-Borychowska oraz tworzenia materiałów do nauki j. angielskiego specjalistycznego z dziedziny biologia, rolnictwo i zootechnika (dr inż. Barbara Witak)
autor zdjęć: Aleksander Skums


Konferencja nt. 'Teaching for Success: Towards Innovation in Language Teaching'
Warszawa, Politechnika Warszawska, 18.04.2016
Uczestnicy: mgr Agnieszka Laszuk, dr inż. Maria Markowska, mgr Danuta Olejnik, dr Barbara Witak


Kurs metodyczny "Student-Centered Teaching"
Southampton, UK, 08-12.02.2016
Uczestnicy: mgr Stanisław Czajka, mgr Agnieszka Laszuk, mgr Karol Księżopolski, dr inż Maria Markowska, mgr Danuta Olejnik, mgr Ewa Wyrzykowska


Zebranie pracowników SJO 28.01.2016
autor zdjęć: Aleksander Skums


Egzamin TOEIC 15.01.2016
autor zdjęć: Aleksander SkumsSzkolenie pracowników SJO "Podstawy Systemu Kontroli Zarządczej w UPH": 18.12.2015

prowadzenie: Anna Olszewska
autor zdjęć: Aleksander Skums


Warsztaty językowe „Umiem i lubię uczyć się języków obcych!": 11.09.2015
autor zdjęć: Aleksander SkumsSpotkanie pracowników SJO: 05.02.2015

Szkolenie metodyczne: 07.11.2014

TEMAT 1: E-mail.

PROWADZENIE: mgr Danuta Olejnik

WIELKI TEST JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Siedlcach zorganizowany przy współudziale SJO (14.09.2014) na zdjęciach Pani Kamili Grabowskiej:

Kursy metodyczne zorganizowane w ramach wyjazdów szkoleniowych programu LLP-ERASMUS:


-instytucja przyjmująca: Goethe-Institut, Berlin, Niemcy (20.07-02.08.2014)
UCZESTNICY: mgr Justyna Dawidowicz-Polak
- instytucja przyjmująca: Uniwersytet w Edynburgu, UK (28.07-01.08.2014)
UCZESTNICY: mgr Stanisław Czajka, mgr Karol Księżoposki, mgr Agnieszka Laszuk, dr inż. Maria Markowska, mgr Danuta Olejnik, mgr Ewa Wyrzykowska
- instytucja przyjmująca: Uniwersytet MiędzynarodowyMenendez Pelay w Santander, Hiszpania (18.08-22.08.2014)
UCZESTNIK: mgr Aleksander Skums


-instytucja przyjmująca: Uniwersytet Westminster w Londynie, Wielka Brytania (29.07-02.08.2013)
UCZESTNICY: mgr Agnieszka Laszuk, dr Sylwia Grądzielewska, mgr Joanna-Madej Borychowska, mgr inż. Danuta Olejnik

Szkolenie metodyczne: 03.07.2014

TEMAT1: Multimedia w nauczaniu języków obcych
PROWADZENIE:mgr Agnieszka Laszuk

agnieszka

TEMAT 2: Wykorzystanie prezentacji multimedialnych w języku obcym przygotowanych przez studentów
PROWADZENIE:mgr Sunil Gulati

sunil

Szkolenie metodyczne: 25.04.2014

TEMAT1: Neurodydaktyka - nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.
PROWADZENIE: Pani Karolina Maliszewska, konsultant OUPTEMAT 2: Nauka języka obcego z wykorzystaniem tekstów specjalistycznych.
PROWADZENIE: mgr Aleksander Skums, dr inż. Maria Markowska

Szkolenie metodyczne: 28.02.2014

TEMAT: Lekcja - wiadomości i umiejętności, konspekt, przebieg zajęć.
PROWADZENIE: mgr Teresa Woźniak

Zespół Studium Języków Obcych Akademii Podlaskiej - zdjęcie archiwalne (2004r.)

sklad sjo