Terminy egzaminów TOEIC oraz rejestracji w semestrze zimowym 2017/2018:

Termin egzaminu TOEIC: 17.11.2017 
Rejestracja: 01.10.2017 - 06.11.2017
Termin egzaminu TOEIC: 08.12.2017 Rejestracja: 08.11.2017 – 30.11.2017

Wszystkie egzaminy odbędą się w Auli 08 Wydziału Humanistycznego
, ul. Żytnia 39. Rozpoczęcie egzaminu: godz. 9:30

Rejestracja na egzamin biegłości językowej TOEIC Listening & Reading (język angielski) dla wszystkich studentów, którzy chcieliby uzyskać międzynarodowy certyfikat będzie odbywać się w systemie UL (https://zapisy.uph.edu.pl).

Aby dokonać rejestracji należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem przystąpienia do egzaminu TOEIC na stronie http://www.sjo.uph.edu.pl. Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 40 złotych. Jest automatycznie naliczana przez system w momencie zapisania się na egzamin i widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w USOSWeb wraz z numerem konta, na które należy wpłacić należności.

Opłatę należy wnieść w terminie 3 dni od momentu zapisu. Po upływie tego terminu, osoby z nieuregulowaną płatnością zostaną usunięte z listy kandydatów na egzamin.

Wyniki egzaminów zostaną podane przez system USOSWeb. Po otrzymaniu wyniku zdający ma możliwość nabycia certyfikatu za dodatkową opłatą w wysokości 200 zł. Certyfikat można zamówić przez zakładkę PODANIE w systemie USOSWeb. Po złożeniu w ten sposób podania zostanie naliczona opłata za certyfikat, która będzie widoczna w zakładce PŁATNOŚCI w systemie USOSWeb. Szczegóły  – patrz Regulamin.

Rozpoczęcie procesu rejestracji na egzamin TOEIC jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu UPH dotyczącego przystąpienia do egzaminu TOEIC oraz potwierdzeniem zapoznania się z Podręcznikiem Kandydata.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres m.czarnocka(małpa)hotmail.com (Marta Czarnocka).

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia i potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem swojej biegłości językowej.